Tag Archives: hóa học

Ke Chuyen Ve Kim Loaia (Tales About Metals Vietnamese) by X.I. Venetxki (S. Venetsky)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy cuốn sách Ke Chuyen Ve Kim Loaia (Tales About Metals Vietnamese) by X.I. Venetxki (S. Venetsky). Về cuốn sách Đối với lứa tuổi có kim loại trung thành phục vụ nhân loại … Continue reading

Posted in books, history, metals | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment