Astronomia Amuzanta dePerelman

În această postare, vom vedea cartea Astronomia Amuzanta de I. I. Perelman.

Despre carte

Astronomia este o știința binecuvîntată. A nu se poate spune savantul francez Arago, ea nu este necesar pentru a nu fi nevoie de acest lucru. Realizati o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolari la o mie de dolarizare putea sa nu se fi intamplat nimic in acest sens. Cu toate acestea, știința despre corpurile cereşti nu constă numai din descoperiri uimitoare și teorii îndrăzneţe. Temelia ei o constituie fapte obi-nuite, care se repeta o zi de zi. Oa menii care nu fac parte din categoria celor interesaţi în cer cetarea bolţii cereşti, în majoritatea cazurilor cunosc foarte vag această prozaică parte a astronomiei și nu manifestă onu interes deosebit față de ea, deoarece este greu să-ţi concen trezi atenţia asupra o ceea ce se află permanent în fața ochilor.
Partea obişnuită o ştiinţei despre corpurile cereşti, primele ei pagini, și nu ultimele, constituie îndeosebi (dar nu în duo) conținutul “Astronomiei amuzante”. Cartile sunt ca scop, pentru prima data, pentru prima data, pentru a doua zi, pentru a doua zi. Asta nu înseamnă că ea reprezintă onu fel de manual pentru începători. Metoda de prelucrare a materialului o deosebe pentru un manual didactic. Faptele banale, oarecum încă, sînt dez văluite aici într-o formă neobişnuită, adeseori paradoxală. Ele sînt prezentate dintr-o perspectivă nouă, neaşteptată, pentru a trezi atenţia și pentru a mări e in interesul față de ele.

Expunerea a fost ferită, în limita posibilităţilor, de termenii de specialitate și nu a reapare la o aparatură tehnică, grija de multe ori devine onu obstacol între cititor și o carte de astronomie.

Cărţilor cu caracter popular li se reproşează faptul că, citindu-le, nu te alegi cu nimic serios. Pînă la un anumit punct, reproşuleste întemeiat și este susţinut (avînd în vedere scrierile din domeniul ştiinţelor exacte) de obiceiul de a evita în cărțile cu caracter de popularizare orice calcule matematice. Și totuşi, cititorul îşi însuşeşte cu adevărat materialul cărții numai atunci cînd învaţă să-l opereze, cît de cît, în cifre. De aceea, în “Astronomia amuzantă”, cași în alte cărți ale vânzare, autorul nu ocolește prin cele mai simple calcule, ci se îngrijeşte numai ca ele să fie prezentate într-o formă simplă și pe înţelesul celor ce cunosc matematica elementară. Asemenea exerciții nu numai că fixează mai temeinic cunoştinţele acumulate, dar pregătesc pe cititori pentru lectura unor lucrări mai serioase.
Această carte cuprinde capitolele cu privire la Pămînt, Lună, planete, stele și forța gravitaţiei. Autorul, însă, o selecţionat cu preponderenţă materialul, luînd doar ceea ce nu a servit la elaborarea altor lucrări cu caracter popular.

Sub Redactarea lui P. P. Kul1kovski

Traducere din limba rusá de Valéria Fröhlich
Ilustratiile reproduse dupá originalul sovietic Coperta de Kaniuk A.

Cartea a fost publicată în 1959 de Editura Tineretului
Toate creditele către încărcătorul original.
Puteți obține cartea aici.
Urmăriți-ne pe Internet Archive: https://archive.org/details/@mirtitles
Urmați-ne pe Twitter: https://twitter.com/MirTitles
Scrie-ne: mirtitles@gmail.com
Furcă-ne la GitLab: https://gitlab.com/mirtitles/
Adăugați intrări noi în catalogul detaliat al cărților aici.

(Sunt folosind auto traduce, așa că vă rugăm să scuzați orice erori.)

 

 

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in astronomy, popular science and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.